Skriftlig afstemning om finansiering af tag | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

← Tilbage til nyheder

Skriftlig afstemning om finansiering af tag

Udgivet den 27. april 2020

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Resultat af afstemning

Forslaget til finansiering blev enstemmigt vedtaget.
Der var en stemmeprocent på 82,5 %, hvilket svarer til, at 32 andelshavere stemte “Ja” til de tre bemyndigelser og 1 stemte “Ved ikke”.
Bestyrelsen er meget tilfreds med den høje stemmedeltagelse.

Afsteming om finansiering af tag

Finansiering af tagudskiftning

På den ekstraordinære generalforsamling i januar fik bestyrelsen bemyndigelse til at optage et nyt fastforrentet lån på maksimum 5 mio. kr.

Vores nye bankforbindelse, Nordea, har tilbudt en halvering af vores nuværende bidragssats, og samtidig har de foreslået, at vi omlægger vores to bestående lån og sammenlægger dem med det nye lån til tagudskiftningen, så vi kun har et samlet 30-årigt fastforrentet lån, idet det vil give en lavere ydelse end forventet på den ekstraordinære generalforsamling.

En omlægning af de to bestående lån kræver imidlertid en generalforsamlingsbeslutning. Hvis dette skal ske optimalt i relation til finansiering af tagprojektet, skal vores bestående lån opsiges senest 30. april, så det nye samlede lån er på plads 1. juli.

Under projekteringen af tagrenoveringen er der kommet yderligere udgifter, så vi har behov for en låneudvidelse på 300.000 kr. fra 5 mio. kr. til 5,3 mio. kr.

 

Alternativ beslutningsmetode

ABF åbner op for, at foreninger kan anvende alternative beslutningsmetoder (skriftlig afstemning) i disse COVID-19-tider, hvis det har større økonomiske konsekvenser for foreningen eller foreningens bygninger.
Bestyrelsen har besluttet at benytte denne alternative metode i forbindelse med finansiering af tagudskiftningen for at opnå det bedst mulige lån og dermed laveste ydelse.

På omdelte afstemningsblanket har bestyrelsen forsøgt at beskrive problemstillingerne, og de bemyndigelser, som kræves, for at vi kan opnå den bedste løsning ifølge bestyrelsen.

Beslutningen sker ved simpelt flertal, dog skal mindst ¼ af foreningens medlemmer afgive sin stemme.

 

Ny generalforsamling

Når det atter er muligt at samles, vil bestyrelsen hurtigst muligt indkalde til ordinær generalforsamling, hvor vi vil behandle dagsordenens øvrige punkter. Bestyrelsens beretning, årsrapporten og driftsbudgettet finder du på hjemmesiden under menupunktet Dokumenter.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at skrive til info@moldaugade.dk eller kontakte Carsten på 24 21 29 23.

Nedenfor finder du en afstemningsblanket, hvis den omdelte bliver væk og en kopi af udsendte e-mail.

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
18. april 2020

Afstemningsblanket.pdf

Følgebrev.pdf