Affald | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

← Tilbage til nyheder

Affald

Udgivet den 01. juni 2020

Hvordan skal affaldet behandles?

Det er vigtigt for både vores nær- og fjernmiljø, at vi behandler vores affald korrekt.

Dagrenovation afleveres i skralderummet, hvor der også findes specialcontainere til: papir, pap, metal, plast, småelektronisk, farligt affald og bioaffald.

Glas og flasker må ikke stilles i skralderummet men skal afleveres i flaskecontainere, fx ved Fakta i Wittenberggade eller REMA 1000 i Spaniensgade.

Øvrigt affald placeres i storskraldsrummet. Dette gælder dog ikke sanitet og byggeaffald, som man selv skal aflevere på genbrugsstationen.

Klik på billedet for at få flere oplysninger om korrekt affaldssortering eller læs mere her.