Vaskeri / vaskekort | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

Vaskeri / vaskekort

Vaskeriet
Vaskeriet finder du for enden af kælderen ved nr. 11.

Vaskeriet kan benyttes alle dage i tidsrummet 08.00 – 20.00.

Det består af to vaskemaskiner til henholdsvis 6,5 kg og 8 kg samt en tørretumbler.

For at benytte vaskeriet skal du have et vaskekort (se nederst på siden), som anvendes til at:

  • reservere de to vaskemaskiner
  • købe vask og/eller tørretid på tørretumbleren

Tørretumbleren kan ikke reserveres.

Du kan have to reservationer i systemet ad gangen.

Reservationen gælder for to timer, men hvis du ikke har begyndt din vasketur inden for 30 minutter, slettes reservationen automatisk, og maskinerne frigives til andre beboere.

Prisen for en vask er 15 kr. inklusive sæbe og/eller skyllemiddel. Vaskemidlerne er allergi- og parfumefri.
Det er muligt at fravælge disse vaskemidler, og dermed benytte eget vaskemiddel. Det anbefales at benytte vaskeriets vaskemidler.
Tørretumbleren koster 20 øre pr. minut.

Hvis du alligevel ikke skal bruge vasketiden, bedes du slette din tid. Det samme gælder, hvis du kun skal benytte én maskine. Når du har sat maskinen i gang, så slet din reservation, så andre kan bruge den ledige maskine.

Udover vaskeriet findes to tørrerum: et ud for nr. 11 og et for enden af kælderen ved nr. 5. Desuden findes tørrestativer i gården til fri afbenyttelse.
Da vi især i vinterhalvåret kan have mangel på tørrekapacitet, opfordres alle til at fjerne tøjet hurtigt muligt. I de fleste tilfælde er tøjet tørt i løbet af et døgn.

Vaskekurve skal returneres til vaskeriet efter brug og ikke blot efterlades i tørrerummene.

Vaskeriet skal afleveres i ryddelig stand efter endt vasketid.

Affaldskurven i vaskeriet må ikke benyttes til husholdningsaffald.

Vaskekort
For at benytte vaskeriet skal du have et vaskekort, som benyttes til:

  • reservation af vasketid/vaskemaskiner
  • køb af vask/tørretumbler


Vaskekort udleveres af bestyrelsen til nye andelshavere mod et depositum på 100,00 kr., som opkræves via førstkommende husleje.
Depositummet tilbagebetales ved fraflytning, såfremt vaskekortet returneres til bestyrelsen ved fraflytning.

Hvis vaskekortet bortkommer, kan du bestille et nyt kort mod betaling via info@moldaugade.dk.
Et nyt kort koster 154,50 kr.

Bemærk: Bortkomne vaskekort kan ikke spærres, men administrationen vil bemærke, hvis bortkomne kort igen benyttes, idet kortene har forskellige løbenumre.

Det er muligt at aflæse saldo for indeværende og forrige måned ved at indsætte kortet i en af vaskemaskinerne.