Administration | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

Administration

Administration
Andelsforeningen er selvadministrerende, det vil sige, at det er bestyrelsen, som varetager alle de administrative opgaver i foreningen som for eksempel:

  • Huslejeopkrævning
  • Regningsbetaling og bogføring
  • Rekvirering af håndværkere
  • Bestilling af nøgler og vaskekort
  • Udarbejdelse af dokumenter ved salg af andele
  • Beboerklager

De fleste af ovenstående administrative opgaver varetages af foreningens kasserer.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af følgende medlemmere:
– konstitueret formand Jon Bjerke, 11, 1. tv.
– næstformand Flemming Rasmussen, 11, 2. tv.
– kasserer Carsten Dannegaard, 11, 3. tv.
– bestyrelsesmedlem Rasmus Schøning Nielsen, 7, 2. th.
– bestyrelsesmedlem Jonatan Pedersen, 7, 3. tv.

ABF og bestyrelsesforsikring
Foreningen er medlem af ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) – (medlemsnummer 1901), hvor bestyrelsen og medlemmerne kan søge fx juridisk bistand.
Desuden har bestyrelsen tegnet en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring.

Revision
Den eksterne revision og udarbeldelse af årsrapport foretages af GLB Revision.

Huslejeopkrævning
Den månedlige huslejeopkrævning, som består af:

  • Boligafgift (2.400 kr.)
  • Acontovarme (425 kr.)
  • Aconto-TV (grundpakke) (179,40 kr.)
  • Forbrug i vaskeriet

opkræves den tredje hverdag i måneden og varetages af Nets. Du har dermed mulighed for at betale via Betalingsservice eller tilsendt fælles indbetalingskort.

Varmeregnskab
Varmeregnskabet varetages af ista (Clorius).
Varmeaflæsningen foretages automatisk og kræver ikke adgang til lejligheden.
Varmeregnskabsperioden løber fra 1. oktober til 30. september, og årsafregningen sker normalt sammen med huslejeopkrævningen i november eller december.

Kontakt
Der er ikke faste kontortider eller bestyrelsesmøder.
Skriftlige henvendelser til administrationen/bestyrelsen bedes ske til info@moldaugade.dk eller via telefon (se under “Kontakt”).