Fællesarealer | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

Fællesarealer

Fællesarealer
Ved fællesarealer forstås:

  • kælderen
  • gården

Kælderen
I kælderen findes:

  • individuelle kælderrum
  • cykelkældre
  • vaskeri og to tørrerum

Det fælles kælderareal må ikke anvendes til opmagasinering af indbo o.lign.
Hvis der er behov for at opbevare indbo i en kort periode, skal det aftales med bestyrelsen.
Alternativt vil det blive fjernet og sat til storskrald.

Gården
Gårdarealerne er fælles for de tre andelsforeninger, som udgør karrebebyggelsen.
I gården findes to skraldeskure, et storskraldeskur, tørrestativer samt cykelstativer.

Desuden findes grillpladser med bænke, græsarealer samt nogle legeredskaber.

Det fælles gårdlav har udarbejdet fælles ordensregler for gården (se vedhæftede nedenfor), som skal overholdes til