Affald og storskrald | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

Affald og storskrald

Affald og storskrald
Det er vigtigt for både vores nær- og fjernmiljø, at vi behandler vores affald korrekt.

Dagrenovation afleveres i skralderummet, hvor der også findes specialcontainere til:

  • papir
  • pap
  • metal
  • plast
  • småelektronik
  • farligt affald
  • batterier.

Glas og flasker må ikke stilles i skralderummet men skal afleveres i flaskecontainere, fx ved Fakta i Wittenberggade eller REMA 1000 i Spaniensgade.

Øvrigt affald (storskrald) placeres i storskraldsrummet (til højre for porten).
Dette gælder dog ikke sanitet, fx WC’er og håndvaske samt andet byggeaffald, som man selv skal aflevere på genbrugsstationen.

Klik på billedet for at få flere oplysninger om korrekt affaldssortering eller læs mere her.