Vurdering | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

Vurdering

Vurderingsmanden udarbejder en rapport, som opregner værdien af forbedringer og eventuelle forringelser i lejligheden.

Forbedringer fastsættes i forhold til nogle fastsatte afskrivningsår, fx 10, 15 og 20 år.

Se yderligere:
ABFs afskrivningskatalog
ABFs afskrivningskurve

Forringelser er direkte mangler eller misligholdelse af lejligheden.

Andelshaveren kan frit vælge en vurderingsmand eller valuar.

Foreningen har i en årrække benyttet arkitekt, Alex Rosendal, mobil: 24 45 37 50.
Pris: 3.500 kr. inkl. moms.