Boligreguleringsloven | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

← Tilbage til nyheder

Boligreguleringsloven

Udgivet den 10. juni 2020

Ændringer til boligreguleringsloven

Der er indgået en politisk aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger, som måske får en negativ afsmittende virkning på de årlige valuarvurderinger i andelsboligforeningerne.

På nuværende tidspunkt kan bestyrelsen ikke udtale sig om eventuelle konsekvenser, men nedenfor finder du en række links til artikler om problemstillingen.

 

Transport og Boligministeriet:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l176/20191_l176_som_vedtaget.pdf

https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2020/aftale-om-initiativer-mod-kortsigtede-investeringer-i-private-udlejningsboliger/

 

DR-nyheder:

https://www.dr.dk/nyheder/penge/andelsboligernes-forening-bekymret-urimeligt-hvis-lovindgreb-rammer-os

https://www.dr.dk/nyheder/penge/overblik-flere-banker-forudser-prisfald-paa-andelsboliger-efter-politisk-indgreb

https://www.dr.dk/nyheder/penge/jyske-bank-politisk-indgreb-giver-andelsboliger-prisfald-paa-15-procent

 

TV2 Lorry:

https://www.tv2lorry.dk/lorryland/ny-boligaftale-bekymrer-andelsbolig-ejere

https://www.tv2lorry.dk/lorryland/blackstone-loven-andelsboliger-kan-sikres-inden-1-juli

 

ABF:

https://www.abf-rep.dk/om-abf/presse/nyheder/2020/pm-spekulantstoppet-ville-vaere-den-mest-balancerede-loesning/

https://www.abf-rep.dk/om-abf/presse/nyheder/2020/pm-den-politiske-aftale-betyder-bedre-betingelser-for-andelsboligomraadet/

https://www.abf-rep.dk/om-abf/presse/nyheder/2020/pm-abf-forfoelger-bankers-vurderinger-af-vaerditab/

 

Høringsportalen:

https://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63762

 

Ejendom Danmark:

https://ejd.dk/nyheder/fastfrysning-af-vurderinger-af-vaerdien-af-andelsboligforeningers-ejendomme

https://ejd.dk/nyheder/fastfrysning-af-a-bs-ejendoms-vaerdi

https://ejd.dk/nyheder/aendringer-til-boligreguleringslovens-§-5-stk-2

 

Diverse:

https://vadestedet6.dk/2020/05/20/lovforslag-om-fastfrysning-af-valuarvurdering/

https://oadv.dk/§-5-stk-2-hvilken-betydning-faar-den-nye-boligaftale-for-andelsboligerne/

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen