Ordinær generalforsamling | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

← Tilbage til nyheder

Ordinær generalforsamling

Udgivet den 02. september 2020

torsdag den 20. august kl. 19.00.
– opdateret indkaldelse, budget, beretning og referat.

Andelsforeningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 på Loftet (Salen), Øresundsvej 4, 2300 København S.

Dagsorden:

0. Orientering om tagprojektet v/Bang & Beenfeldt

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten og værdifastsættelsen, herunder fastfrysning af valuarvurdering fra 10. januar 2020.

4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

5. Forslag.
5a. Orientering fra altanprojektet v/Cecilie Christensen, herunder om vi skal arbejde videre med projektet.

6.  Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter.
6a. Valg af formand
Kathrine Alkjær genopstiller ikke som formand eller til bestyrelsen. Michelle Gundry Møller er kandidat.

6b. Valg til øvrige bestyrelse
Rasmus Schøning Nielsen, Flemming Rasmussen og Carsten Dannegaard genopstiller.
2 ledige pladser efter afdøde Eyvind Lehmann og Kathrine Alkjærs udtræden af bestyrelsen.

7. Valg af administrator.
Bestyrelsen indstiller, at foreningen fortsat er selvadministrerende.

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
Bestyrelsen indstiller fortsat GLB Revision.

9. Eventuelt.

Alle relevante dokumenter finder du under Dokumenter.

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
9. august 2020