Når vurderingen for lejligheden foreligger, kan bestyrelsen udarbejde overdragelsesaftalen, som efterfølgende underskrives af køber og sælger.

Til udarbejdelse af aftalen har bestyrelsen behov for følgende oplysninger:

Generelt:

  • Overdragelsesdato
  • Aftalt salgspris

Sælger:
  • Ny adresse
  • Registrerings- og kontonummer

Køber:
  • Fulde navn
  • Nuværende adresse
  • E-mailadresse
  • Mobiltelefonnummer