< Tilbage

Affald01-06-2020 - 11:05

Hvordan skal affaldet behandles?

Det er vigtigt for både vores nær- og fjernmiljø, at vi behandler vores affald korrekt.

 

Dagrenovation afleveres i skralderummet, hvor der også findes specialcontainere til: papir, pap, metal, plast, småelektronisk, farligt affald og bioaffald.

Glas og flasker må ikke stilles i skralderummet men skal afleveres i flaskecontainere, fx ved Fakta i Wittenberggade eller Netto på Kirkegårdsvej.

 

Øvrigt affald placeres i storskraldsrummet. Dette gælder dog ikke sanitet og byggeaffald, som man selv skal aflevere på genbrugsstationen.

 

Klik på billedet for at få flere oplysninger om korrekt affaldssortering eller læs mere her.

 

< Tilbage