Udskiftning af tag | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

← Tilbage til nyheder

Udskiftning af tag

Udgivet den 23. marts 2021

Færdigt tidligere end forventet.
Se billeder.

Tagprojektet

På foreningens ekstraordinære generalforsamling 14. januar 2020 blev det vedtaget at udskifte taget i 2020.

Efterfølgende gik vores rådgivere Bang & Beefeldt i gang med projektering og udarbejdelse af licitationsmateriale. Licitationen blev afholdt den 2. juni, hvor hovedentreprenøren, Lundbæk & Hansen, blev valgt med billigste tilbud.

Siden da har vi kun ventet på Københavns Kommunes byggetilladelse, og den kom endelig den 11. december.

Fra den 4. januar vil der blive opstillet stillads og etableret byggeplads med fx skurvogn og container.

Tirsdag den 26. januar begynder nedrivningen af det gamle tag, og da det indeholder asbestholdigt materiale, skal vi opfordre til, at du holder altandøre, vinduer og udluftningskanaler lukket i arbejdstiden i de ca. 3 uger, dette arbejde forventes at tage.

Fredag den 19. februar er beboerne på 4. sal blevet tilbudt varmeblæsere. Disse vil blive indsamlet igen mandag den 8. marts, idet isoleringen på taget sker 3. – 4. marts.

Der arbejdes hverdage fra 7.00 til 17.00 og lørdage 8.00 – 15.00.

Projektet er før sin tidsplan. Det nye tag er reelt færdigt, og rådgiver og entreprenør gennemgår arbejdet på fredag. De nye nedløbsrør etableres efter påske.
Overdækningen fjernes torsdag 25. marts, og der arbejdes på, at stilladset mod gaden og skurvognen måske kan fjernes inden påske. Gårdsiden bliver derfor efter påske.

Hvis du oplever skader i forbindelse med projektet, fx på lofter eller lignende, bedes du fremsende dokumentation til bestyrelsen, og hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til info@moldaugade.dk, og bestyrelsen vil så afklare eventuelle spørgsmål med rådgiver og entreprenør.

02.03.2021 Billeder

08.03.2021 Billeder

16.03.2021 Billeder

23.03.2021 Billeder

Med venlig hilsen
Bestyrelsen