Fugeudskiftning | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

← Tilbage til nyheder

Fugeudskiftning

Udgivet den 23. marts 2021

Med det bevilgede beløb har bestyrelsen nu sat arbejdet med fugeudskiftning i gang, så vi får udnyttet det nuværende stillads.

Planen er at få repareret de mest kritiske fuger. Rådgiver vurderer, at vi for udgiften kan få lavet ca. 300 m2, henholdsvis 70-80 m2 mod gadesiden og 200-230 m2 mod gårdsiden – primært de to øverste etager.

Arbejdet er gået i gang i dag, mandag, og vil strække sig over ca. 14 arbejdsdage. Fugeudfræsningen begynder på gadesiden og sidst på ugen på gårdsiden, som er mest medtaget.

Særlig udfræsning af eksisterende fuger vil afstedkomme støj- og støvgener, så det anbefales at holde altandøre, vinduer samt luftkanalerne mod gård og køkken lukket, mens det arbejde står på. Effekter på altaner vil også blive udsat for støv og lignende.

Der planlægges med arbejde om lørdagen for at gennemføre opgaven, inden stilladset skal nedtages. Der vil dog ikke blive udfræset fuger om lørdagen – kun udført fugearbejde.

Man skal påregne, at murerne kan få behov for at benytte altanerne – især på 4. sal.

Vi forventer, at fugearbejdet er færdigt mandag den 29. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen