Varmeregnskab | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

← Tilbage til nyheder

Varmeregnskab

Udgivet den 19. november 2019

Nu foreligger varmeregnskabet for 2018 – 2019

 

Andelsforeningens varmeregnskab for perioden 1/10 2018 – 30/9 2019 foreligger nu, og vi henviser til omdelte varmeopgørelse.

 

I lighed med tidligere år vil for lidt indbetalt acontobeløb (= efterbetaling) blive reguleret i forbindelse med huslejeopkrævningen.

 

For meget indbetalt acontobeløb (= tilbagebetaling) vil blive reguleret via boligafgiften, hvis beløbet er på 2.100 kr. eller derunder. Andelshavere, som skal have mere tilbage, vil i løbet af november få overført beløbet til deres bankkonto.

 

Reguleringen vil ske i forbindelse med huslejeopkrævningen i december måned.

 

Vi har i varmeregnskabsperioden haft fjernvarmeudgifter på 179.568,38 kr., hvilket er lig med udgifterne for perioden 2017 – 2018. Mængdemæssigt har vi i 2018-2019 forbrugt 199,3 MWh i modsætning til 201,5 MWh i 2017-2018.

 

Blandt de nuværende andelshavere er der 11, som skal efterbetale i alt 6.387 kr., og 29, som får penge tilbage – i alt ca. 30.702 kr. Antals- og beløbsmæssigt er det det samme som sidste regnskabsperiode.

 

Acontobeløbet for 2020 vil fortsat være 425 kr. pr. måned.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen