Vindues- og dørprojektet | A/B Moldaugade 5-11

A/B Moldaugade 5-11

← Tilbage til nyheder

Vindues- og dørprojektet

Udgivet den 01. februar 2017

Vindues- og dørprojektet er nu tilendebragt. Læs lidt om forløbet.

Vindues- og dørprojektet er nu tilendebragt, og det er bestyrelsens indtryk, at det heldigvis er sket til alle andelshaveres tilfredshed.

Projektet tog desærre længere tid end både bestyrelsen og andelshaverne blev stillet i udsigt.

 

Bestyrelsen havde et indledende møde med en potentiel rådgiver 30. januar 2016, og her blev bestyrelsen stillet i udsigt, at arbejdet kun begrynde efter sommerferien/primo september.

 

Derefter fik bestyrelsen travlt med at få udarbejdet årsrapport og forslag til projekt, som blev forelagt på en fremskyndet generalforsamling den 16. marts. Projektetforslaget blev godkendt med stor tilfredshed – ja, det blev foreslået, at vi også burde få udskiftet dørene til lejlighederne aht. varme og støj ved samme lejlighed.

 

Derefter kunne bestyrelsen formelt gå videre med projektet sammen med vores rådgivningsfirma, Bang & Beenfeldt.

 

På den ekstraordinære generalforsamling den 12. maj blev det vedtaget at udvide projektet til også at inkludere døre til lejlighederne.

 

Derefter fulgte den lange proces med diverse afklaringer mellem bestyrelse og rådgiver, indhentning af godkendelser i kommunen, udarbejdelse af licitationsmateriale, tilbudsgivning, valg af entreprenør, indgåelse af entreprisekontrakt samt bestilling af vinduer og døre.

 

Den lange proces kombineret med – at vinduesleverandøren pludselig ikke kunne levere til forventede tid – gjorde, at igangsætningstidspunkte pludselig rykkede fra primo september til primo november.

 

Denne udsættelse var bestemt ikke med bestyrelsens gode vilje, men projektet måde gå sin gang på grund af indgåede aftaler.

 

Heldigvis blev bestyrelsens – og sikkert også mange beboeres – bange anelser gjort til skamme. Takket være øget bemanding af dygtige og fleksible håndværkere, imødkomne andelshhavere og vejrguderne kom vi godt i mål.

 

Lejlighederne blev færdige i god tid inden jul. Derefter fulgte udskiftningen af vinduerne i fællesarealerne, og byggepladsen kunne lukkes ned før nytår.

 

I uge 5 fik vi gitre for kældervinduerne og de to sidste kældervinduer, som var i restorder, blev udskiftet.

 

Projektet har kostet ca. 4,9 mio. kr., idet vi som ekstraarbejder har fået nyt nøglesystem og udskiftet sålbænke.

 

Bestyrelsen mener, disse penge er givet godt ud, idet det både funktions-, varme- og støjmæssigt er en stor gevinst, og så fremstår såvel ejendommen som helhed og lejlighederne invendigt meget kønnere.